فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

آوریل 4, 2019
صدور فاکتور رسمی

آیا می دانید چه زمان باید فاکتور رسمی را صادر کنید؟

همانطور که می دانید فاکتور رسمی سندی است که باید بین دو طرف قرار داد هم فروشنده و هم خریدار مورد استفاده قرار بگیرد. در مقالات […]
مارس 25, 2019
فاکتور رسمی

چطور فاکتور های صوری تشخیص داده می شوند؟

همانطور که می دانید صدور فاکتور رسمی برای تمامی واحد های تجاری ضروری است. در مطالب قبل شما را با انواع فاکتور رسمی آشنا کردیم. در […]
فوریه 3, 2019
فاکتور رسمی

همه چیز در مورد فاکتور رسمی( بخش دوم)

فاکتور رسمی فاکتوری است که به عنواند سند و مدرکی بین فروشنده و خریدار مورد استفاده قرار گیرد. تا فاکتوری مورد تایید اداره امور دارایی قرار […]
دسامبر 31, 2018
فاکتور رسمی معتبر

همه چیز در مورد فاکتور رسمی

آیا صدور فاکتور رسمی الزامی است؟ آیا می دانید فاکتور رسمی مورد تایید اداره دارایی باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ همانطور که می دانید فاکتوری معتبر […]

09304922369