مقالات

نوامبر 13, 2019

از صدور فاکتور رسمی چه می دانید؟

آیا می دانید فاکتور رسمی چه کاراریی ها و کاربرد هایی دارد؟ شما با استفاده از فاکتور های رسمی می توانید تمامی اطلاعات مربوط به خریدار […]
اکتبر 28, 2019
فاکتور

نکاتی مهم در مورد صدور فاکتور رسمی

همانطور که می دانید صدور فاکتور رسمی به عوامل متعددی بستگی دارد. در مطالب قبلی شما را با هر انچه در مورد فاکتور رسمی باید بدانید […]
اکتبر 20, 2019

عوامل موثر بر صدور فاکتور رسمی

همانطور که می دانید فاکتور رسمی برای هر واحد تجاری کوچک و یا بازرگ باید صادر گردد. در فاکتور های رسمی چه اطلاعات و بند هایی […]
آوریل 4, 2019
صدور فاکتور رسمی

آیا می دانید چه زمان باید فاکتور رسمی را صادر کنید؟

همانطور که می دانید فاکتور رسمی سندی است که باید بین دو طرف قرار داد هم فروشنده و هم خریدار مورد استفاده قرار بگیرد. در مقالات […]

09903839094