فوریه 3, 2019
فاکتور رسمی

همه چیز در مورد فاکتور رسمی( بخش دوم)

فاکتور رسمی فاکتوری است که به عنواند سند و مدرکی بین فروشنده و خریدار مورد استفاده قرار گیرد. تا فاکتوری مورد تایید اداره امور دارایی قرار […]
دسامبر 31, 2018
فاکتور رسمی معتبر

همه چیز در مورد فاکتور رسمی

آیا صدور فاکتور رسمی الزامی است؟ آیا می دانید فاکتور رسمی مورد تایید اداره دارایی باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ همانطور که می دانید فاکتوری معتبر […]
دسامبر 24, 2018
فاکتور رسمی

خصوصیات فاکتور رسمی

فاکتور رسمی باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گیرد؟ همانطور که می دانید با استفاده از فاکتور رسمی مورد تایید […]
دسامبر 9, 2018

فاکتور رسمی4

09304922369