دسامبر 15, 2020

صدور فاکتور رسمی در آمریکا

آیا می دانید صدور فاکتور رسمی در امریکا چطور انجام می شود؟ در کشور های دیگر چطور فاکتور فروش را ارائه می دهند؟ در مطالب قبلی […]
دسامبر 12, 2020
فاکتور

خط خوردگی در فاکتور رسمی

آیا خط خوردگی در فاکتور رسمی اهمیت دارد؟ همانطور که می دانید این نوع فاکتور ها باید بسیار تمیز و منظم نوشته شوند و تمامی اطلاعات […]
نوامبر 28, 2020

صفر تا صد فاکتور رسمی

فاکتور رسمی چیست؟ یک فاکتور باید دارای چه مشخصاتی باشد تا مورد تایید دارایی قرار بگیرد؟ در مطالب قبلی شما را با برخی موارد قانونی در […]
جولای 5, 2020
فاکتور رسمی

بررسی موارد قانونی در فاکتور رسمی

همانطور که می دانید فاکتور رسمی به فاکتوری می گویند که مورد تایید اداره امور دارایی قرار گرفته باشد. در مطالب قبلی شما را با برخی […]

09304922369