modir

دسامبر 29, 2020
فاکتور

چرا باید فاکتور رسمی صادر کنیم؟

همانطور که می دانید صدور فاکتور رسمی یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر واحد تجاری باید انجام دهد. در مطالب قبلی شما را با […]
دسامبر 15, 2020

صدور فاکتور رسمی در آمریکا

آیا می دانید صدور فاکتور رسمی در امریکا چطور انجام می شود؟ در کشور های دیگر چطور فاکتور فروش را ارائه می دهند؟ در مطالب قبلی […]
دسامبر 12, 2020
فاکتور

خط خوردگی در فاکتور رسمی

آیا خط خوردگی در فاکتور رسمی اهمیت دارد؟ همانطور که می دانید این نوع فاکتور ها باید بسیار تمیز و منظم نوشته شوند و تمامی اطلاعات […]
نوامبر 28, 2020

صفر تا صد فاکتور رسمی

فاکتور رسمی چیست؟ یک فاکتور باید دارای چه مشخصاتی باشد تا مورد تایید دارایی قرار بگیرد؟ در مطالب قبلی شما را با برخی موارد قانونی در […]

09903839094